Vay mua xe

Cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp tại ngân hàng DongA Bank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: linh hoạt
 Thời gian vay: 5 năm
  Lãi xuất: 8,5 %

Vay mua xe tại Đại lý của DoThanh Auto tại ngân hàng Nam A Bank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 75% giá trị xe mua
 Thời gian vay: 5 năm
  Lãi xuất: 8,5 %

Vay mua ô tô tại ngân hàng Nam A Bank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 7 năm
  Lãi xuất: 10 %

Vay mua xe của CTCP ô tô Kim Thanh tại ngân hàng Nam A Bank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 7 năm
  Lãi xuất: 9,5%

Vay mua xe ô tô đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng GPBank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,6%

   Khoản vay: 80% nhu cầu
 Thời gian vay: 7 năm
  Lãi xuất: 9%

Cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu đời sống tại ngân hàng GPBank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3 - 5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,6%

   Khoản vay: linh hoạt
 Thời gian vay: linh hoạt
  Lãi xuất: 5,79%

Cho vay mua xe ô tô kinh doanh tại ngân hàng CBBank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 12T+ 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 100% giá trị xe
 Thời gian vay: 7năm
  Lãi xuất: 8,5%

Vay mua ô tô tại ngân hàng DongA Bank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3%

Phí phạt trả nợ trước hạn: Vào khoảng 3 - 5%

   Khoản vay: 85% giá trị xe
 Thời gian vay: 7năm
  Lãi xuất: 8,5%

vay mua ô tô với khách hàng cá nhân tại ngân hàng LienVietPostBank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 2,8% – 4,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% giá trị
 Thời gian vay: 6 năm
  Lãi xuất: 7,5%

vay mua ô tô tại ngân hàng Standard Chartered

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 6,5 tỷ
 Thời gian vay: 6 năm
  Lãi xuất: 7,35%

Vay nhanh mua xe khách từ 16 chỗ trở lên tại ngân hàng Viet Capital Bank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T+4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 75% giá trị xe
 Thời gian vay: 7 năm
  Lãi xuất: 6,5%

Vay mua xe ô tô kinh doanh tại ngân hàng SCB

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-4%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 7 năm
  Lãi xuất: 7.98%

Vay mua xe ô tô 9 chỗ cũ tại ngân hàng Viet Capital Bank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T+4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 70% giá trị xe
 Thời gian vay: 5 năm
  Lãi xuất: 6,5%

Vay mua ô tô cũ cho doanh nghiệp siêu nhỏ tại ngân hàng VIB

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T+3,99%

Phí phạt trả nợ trước hạn: Một phần: Tối thiểu 300.000 VNĐ/lần

Toàn bộ: Tối thiểu 1.500.000 VNĐ/khoản vay

   Khoản vay: 75% giá trị xe
 Thời gian vay: 6 năm
  Lãi xuất: 9,8%

Cho vay mua ô tô - Your Our Car tại ngân hàng CBBank

  Vay mua xe

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 12T+ 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-2%

   Khoản vay: 100% giá trị TSĐB
 Thời gian vay: 15 năm
  Lãi xuất: 8,5%

1 2 3 4 5 >>

Copyright @ 2019 taichinhviet.net