Tổng hợp các Ngân hàng cho vay theo hình thức vay mua nhà

Vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại ngân hàng GPBank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,6%

   Khoản vay: 80%
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 9%

Vay mua căn hộ dự án Imperial Plaza tại ngân hàng PVcomBank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T+4,3%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,3%

   Khoản vay: 85% giá trị căn hộ
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 7,3%

Vay Đặc Quyền Khu Phú Mỹ Hưng tại ngân hàng Techcombank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSCS + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 20 tỷ
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 7,49%

Vay mua, xây dựng, sửa chữa căn hộ, nhà, đất, dự án tại ngân hàng PVcomBank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi:LSTK 12T+4,3%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 85 giá trị TSĐB
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 7.5%

Vay mua nhà An Gia Lập Nghiệp tại ngân hàng Nam A Bank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 10%

Vay mua nhà dự án tại ngân hàng ABBank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 90% nhu cầu
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 7,79%

Mua nhà tại dự án Oceanami Resort tại ngân hàng Indovina Bank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 12T+ 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 50% giá trị căn nhà
 Thời gian vay: 15 năm
  Lãi xuất: 7,99%

Vay mua nhà Premium Home tại ngân hàng Bac A Bank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 90% nhu cầu
 Thời gian vay: 15 năm20
  Lãi xuất: 7,9%

Mua nhà tại dự án Trảng Kèo - Hội An tại ngân hàng Indovina Bank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 12T+ 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 65% giá trị căn nhà
 Thời gian vay: 15 năm
  Lãi xuất: 7,99%

Vay mua nhà Vinhomes tại ngân hàng Techcombank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSCS + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 70%
 Thời gian vay: 35 năm
  Lãi xuất: 7,49%

Vay mua ngôi nhà đầu tiên tại ngân hàng HongLeong Bank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 1,6%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 80% TSĐB
 Thời gian vay: 25 năm
  Lãi xuất: 6,5%

Vay mua nhà dự án tại ngân hàng Vietbank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 0,5% – 1,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 6,68%

Vay mua, xây dựng nhà - Prime House tại ngân hàng CBBank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 12T+ 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-2%

   Khoản vay: 100% giá trị TSĐB
 Thời gian vay: 15 năm
  Lãi xuất: 7%

Vay mua nhà dự án tại ngân hàng LienVietPostBank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi:LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% giá trị nhà
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 7,5%

Vay mua nhà dự án tại ngân hàng GPBank

  Vay mua nhà

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,6%

   Khoản vay: 80% BĐS
 Thời gian vay: 20 năm
  Lãi xuất: 9%

1 2 3 4 5 >>

Copyright @ 2019 taichinhviet.net