Vay kinh doanh

Vay xây dựng - sửa nhà tại ngân hàng Vietcombank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 24T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,5-1%

   Khoản vay: 70% TSĐB
 Thời gian vay: 10 năm
  Lãi xuất: 7,5%

Vay kinh doanh nhỏ lẻ dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng GPBank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,6%

   Khoản vay: 80% nhu cầu
 Thời gian vay: 7 năm
  Lãi xuất: 9%

Bổ sung vốn trả góp tại ngân hàng DongA Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 5 tỷ
 Thời gian vay: 36 tháng
  Lãi xuất: 9%

Vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng DongA Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 12 tháng
  Lãi xuất: 9%

Vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng DongA Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu vốn
 Thời gian vay: 12 tháng
  Lãi xuất: 9%

Cho vay kinh doanh diêu tốc tại ngân hàng NCB

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100 triệu
 Thời gian vay: 2 năm
  Lãi xuất: 6,5%

Vay đầu tư dự án bất động sản tại ngân hàng DongA Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: Linh hoạt
 Thời gian vay: 5 năm
  Lãi xuất: 9%

Vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng DongA Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 12 tháng
  Lãi xuất: 9%

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng tại ngân hàng DongA Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu vốn
 Thời gian vay: 6 tháng
  Lãi xuất: 9%

Vay đầu tư tài sản cố định tại ngân hàng DongA Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: Linh hoạt
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 9%

Vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn hoặc trả góp tại ngân hàng LienVietPostBank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 3 tỷ
 Thời gian vay: 5 năm
  Lãi xuất: 7,5%

Vay lại khoản đã trả tại ngân hàng NCB

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 300 triệu
 Thời gian vay: 5 năm
  Lãi xuất: 6,5%

Vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Viet Capital Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T+4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 10 năm
  Lãi xuất: 6,5%

Vay Đắc Lộc Phát Tài tại ngân hàng Nam A Bank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: 5 năm
  Lãi xuất: 9,99%

Vay đáp ứng vốn linh hoạt tại ngân hàng Sacombank

  Vay kinh doanh

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 2-5%

   Khoản vay: 300 triệu
 Thời gian vay: 36 tháng
  Lãi xuất: 8,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Copyright @ 2019 taichinhviet.net