Vay thế chấp

Vay chứng minh năng lực tài chính tại ngân hàng BAOVIET Bank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 12T + 3,8%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 8%

Vay cầm cố tài khoản tiết kiệm điện tử tại ngân hàng GPBank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,6%

   Khoản vay: 90% tài khoản tiết kiệm
 Thời gian vay: 3 năm
  Lãi xuất: 9%

Ứng vốn giấy tờ có giá tại ngân hàng Maritime Bank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: Linh hoạt
 Thời gian vay: 1 năm
  Lãi xuất: 7,49%

Vay chiết khấu giấy tờ có giá đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VRB

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,03%

   Khoản vay: Linh hoạt
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 6,88%

Vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá tại ngân hàng Nam A Bank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 10%

Vay cầm cố giấy tờ có giá tại ngân hàng PG Bank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 100% STK
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 7,5%

Chiết khấu giấy tờ có giá tại ngân hàng HDBank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: Linh hoạt
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 8%

Ứng sổ tiết kiệm tại ngân hàng TPBank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,8%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 1 tỷ
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 6,8%

Vay cầm cố thẻ tiết kiệm tại ngân hàng Vietbank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 0,5-1,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-3%

   Khoản vay: 100% nhu cầu
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 6,68%

Vay cầm cố giấy tờ có giá tại ngân hàng Vietcombank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 24T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,5-1%

   Khoản vay: 100% GTCG
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 7,5%

Vay cầm cố tài khoản tiền gửi tại ngân hàng SCB

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 4%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-4%

   Khoản vay: 100% GTCG
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 6,5%
   Khoản vay: 100% TSĐB
 Thời gian vay: 3 năm
  Lãi xuất: 9%

Vay cầm cố giấy tờ có giá tại ngân hàng VRB

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: 3-5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0,03%

   Khoản vay: Linh hoạt
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 6,88%

Vay cầm cố thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, số dư TK mở tại ngân hàng OceanBank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,8%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 0-1,5%

   Khoản vay: 95% giá trị TTK
 Thời gian vay: 1 năm
  Lãi xuất: 9%

Vay cầm cố Giấy tờ có giá tại ngân hàng LienVietPostBank

  Vay cầm cố chứng từ có giá

Biên độ lãi suất sau ưu đãi: LSTK 13T + 3,5%

Phí phạt trả nợ trước hạn: 1-3%

   Khoản vay: 100% giá trị TSBĐ
 Thời gian vay: Linh hoạt
  Lãi xuất: 7,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

VAY THẾ CHẤP LÀ GÌ?

 

Vay thế chấp là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo này có thể là sổ đỏ hoặc sổ hồng, ô tô, hàng hoá luân chuyển, máy móc, thiết bị, bất động sản...

Khi đi vay thế chấp, người đi vay vẫn có quyền sở hữu tài sản đó, nhưng ngân hàng sẽ giữ các giấy tờ liên quan, chỉ khi người vay không thể trả được nợ thì lúc đó phải chuyển sở hữu tài sản cho ngân hàng để thanh lý trừ nợ.

 

ĐẶC ĐIỂM, LỢI ÍCH KHOẢN VAY

  • Cần có tài sản đảm bảo, tài sản này này sẽ được ngân hàng thẩm định giá trị
  • Lãi suất thấp hơn nhiều so với hình thức vay tín chấp
  • Thời gian cho vay kéo dài tối đa lên đến 25 năm
  • Số tiền mà khách hàng có thể vay rất lớn và khoảng 70% - 90% giá trị tài sản đảm bảo
  • Hình thức trả nợ linh hoạt.
Copyright @ 2019 taichinhviet.net