Thẻ tín dụng

Mục đích sử dụng thẻ

Ngân hàng phát hành thẻ

Tổng hợp danh sách thẻ tín dụng của các ngân hàng trên toàn quốc

Thông tin được cập nhật ngày: 20/06/2021

Thẻ ngân hàng Woori bank Visa Platinum

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 900.000

 Phí rút tiền mặt: 0 % số tiền

 Thu nhập: >= 20 triệu

Mục đích

 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích điểm thưởng

Thẻ ngân hàng Woori Bank Visa classic

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 300.000

 Phí rút tiền mặt: 0 % số tiền

 Thu nhập: >= 7 triệu

Mục đích

 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích điểm thưởng

Thẻ tín dụng Quốc tế ngân hàng PVcomBank MasterCard Platinum

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 900.000

 Phí rút tiền mặt: 4 % số tiền

 Thu nhập: >= 6 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng Quốc tế ngân hàng PVcomBank MasterCard Smart

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 300.000

 Phí rút tiền mặt: 4 % số tiền

 Thu nhập: >= 6 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng Quốc tế ngân hàng PVcomBank MasterCard Gold

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 450.000

 Phí rút tiền mặt: 4 % số tiền

 Thu nhập: >= 6 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng ngân hàng Citi Rewards Visa Platinum

 Hạn mức: 24 triệu - 900 triệu

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 700.000

 Phí rút tiền mặt: 3 % số tiền

 Thu nhập: >= 15 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Rút tiền mặt
 • Tích điểm thưởng

Thẻ ngân hàng Citi Simplicity+

 Hạn mức: 10 triệu -70 triệu

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 400.000

 Phí rút tiền mặt: 3 % số tiền

 Thu nhập: >= 10 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng ngân hàng Citi PremierMiles

 Hạn mức: 60 triệu - 900 triệu

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 1.500.000

 Phí rút tiền mặt: 3 % số tiền

 Thu nhập: >= 20 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Tích lũy dặm bay
 • Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng ngân hàng Citibank Visa Cash Back Platinum

 Hạn mức: 24 triệu - 900 triệu

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 1.200.000

 Phí rút tiền mặt: 3 % số tiền

 Thu nhập: >= 15 triệu

Mục đích

 • Rút tiền mặt
 • Hoàn tiền

Thẻ tín dụng quốc tế ngân hàng Shinhan Bank Visa cá nhân hạng chuẩn

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 110.000

 Phí rút tiền mặt: 2 % số tiền

 Thu nhập: >= 6 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt
 • Tích điểm thưởng

Thẻ tín dụng quốc tế ngân hàng Shinhan Visa PWM hạng Bạch kim

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: Miễn phí

 Phí rút tiền mặt: 2 % số tiền

 Thu nhập: >= 20 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt
 • Hoàn tiền

Thẻ Tín Dụng ngân hàng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Vàng

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 550.000

 Phí rút tiền mặt: 2 % số tiền

 Thu nhập: >= 12 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt
 • Tích điểm thưởng

Thẻ Tín Dụng ngân hàng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Vàng

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 550.000

 Phí rút tiền mặt: 2 % số tiền

 Thu nhập: >= 12 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt
 • Hoàn tiền

Thẻ Tín Dụng ngân hàng Shinhan Visa Cá Nhân Travel Bạch Kim

 Hạn mức: 1 tỷ

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 1.500.000

 Phí rút tiền mặt: 2 % số tiền

 Thu nhập: >= 20 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Tích lũy dặm bay
 • Rút tiền mặt

Thẻ Tín Dụng ngân hàng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Bạch Kim

 Hạn mức: 0

 Phí phát hành: Miễn phí

 Phí thường niên: 1.100.000

 Phí rút tiền mặt: 0 % số tiền

 Thu nhập: >= 20 triệu

Mục đích

 • Giảm giá khi mua sắm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Rút tiền mặt
 • Tích điểm thưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

...

Copyright @ 2019 taichinhviet.net